smerfy@przedszkolesmerfy.com.pl
Przedszkole
Dzieci w naszym przedszkolu uczą się poznawać i rozumieć otaczający nas świat i jego kulturę, aktywnie uczestniczą w życiu rodziny i społeczności.
Klub Malucha
Najmłodsze dzieci w wieku od 1 do 3 lat zapraszamy do Klubów Malucha. Oferujemy obszerny zakres usług, które pomogą w rozwoju sprawności każdego malucha.
Publiczne przedszkole
Od 1 stycznia 2017 roku na ul. Bunscha 20 mamy Publiczne Przedszkole Smerfy. Czynne jest w godz.6.30 do 17.30.
Zapraszamy

Kilka słów o naszym przedszkolu

Nasze Przedszkole „Smerfy” działa od 2004 r., zapewniając dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Swoją bogatą ofertę edukacyjną dopasowujemy do indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, pozwalając mu poszerzać swoje umiejętności i zdolności. Wychowawcy dbają o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozując jego uzdolnienia, a następnie rozwijając je podczas zajęć.

Więcej
kid_playing

Nabór na rok szkolny 2019/2020r

Uprzejmie informujemy , że od stycznia 2019r. ogłaszamy nabór do przedszkola , punktu przedszkolnego i klubu malucha na rok szkolny 2019/2020r.

DOFINANSOWANIE NA ROK 2019 W KLUBIE MALUCHA SMERFY:

portfolio_6

W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.

portfolio_6

YOPE

Firma YOPE obdarowała nasze wszystkie Smerfy wyprawką. Yope to marka kosmetyków i środków czystości, która dba o Ciebie i Twój dom. Produkty codziennego użytku są niebanalne, pachnące, przyjazne dla ludzi i środowiska.


Aktualności

DOŁĄCZ DO NAS

Zapisz swoje dziecko do naszego przedszkola lub Klubu Malucha już dziś