smerfy@przedszkolesmerfy.com.pl
Realizacja projektu:

Żłobek Smerfy - szansą na aktywizację zawodową rodziców pow. myślenickiego.

Celem projektu jest umożliwienie 82 rodzicom i opiekunom prawnym (dzieci od 20 tyg. do 3 roku życia) z pow. myślenickiego na powrót lub wejście na rynek pracy oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poprzez zwiększenie dostępności do instytucjonalnych form opieki dzięki utworzeniu żłobka.

W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku na potrzeby żłobka, zakup potrzebnego wyposażenia oraz sfinansowanie bieżącej działalność żłobka dla 5 gr. dzieci w 3 grupach wiekowych 20 tyg.-12 m-c, 12m-c- 24 mc, i 24 m-c do 36 m-c.

Grupę docelową projektu stanowi 82 osób pełnoletnich (min. 72 kobiet), mieszkających na terenie powiatu myślenickiego będących rodzicem lub opiekunem prawnymi dziecka w wieku do lat 3, pozostających bez zatrudnienia lub przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz planujących powrót lub wejście na rynek pracy.

Dla osób niepełnosprawnych przewidziano w projekcje preferencyjne warunki: pierwszeństwo przy rekrutacji, budynek dostosowany do potrzeb osób z problemami ruchowymi.Wartość projektu: 1,639,937.76 zł, w tym dofinansowanie z UE 1,393,749,12 zł

Termin realizacji: 01.03.2018 do 31.05.2019 r.Biuro projektowe

ul. Kupa 3/13
31-057 Kraków
smerfy@notax.org.pl
509565588
Czynne od 8.00-16.00