smerfy@przedszkolesmerfy.com.pl

PROGRAM „MALUCH+” 2021

Program MALUCH+ 2021

"Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w klubie dziecięcym"

Wartość dofinansowania: 18240 zł.

Źródło dofinansowania: dofinansowano z budżetu państwa

"Cel Programu: Zwiększenie dostępności miejsc opieki w klubie dziecięcym, co umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie aktywizacji zawodowej rodziców. W ramach zadania zostało zapewnione funkcjonowanie miejsc opieki w Klubie Dziecięcym Smerfy"