smerfy@przedszkolesmerfy.com.pl

Nasza oferta

pic_typorgaphyMałe SMERFY w naszym przedszkolu uczą się poznawać i rozumieć otaczający nas świat i jego kulturę , aktywnie uczestniczą w życiu rodziny i społeczności przedszkolnej . Nasi Wychowankowie mają świadomość o swojej przynależności do świata przyrody , rozumieją potrzebę dbania o własne zdrowie i zdrowie innych , potrafią dokonywać właściwych wyborów , zgodnych z normami moralnymi , oraz komunikować się z rówieśnikami i osobami dorosłymi . Oferta przedszkola skierowana jest zarówno do Wychowanków zdolnych i zdrowych , jak i tych , którzy wymagają indywidualnej pomocy i wsparcia .

W ramach czesnego oferujemy:

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • OPIEKA LOGOPEDY
 • OPIEKA PSYCHOLOGA
 • nauczanie JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • ZAJĘCIA RUCHOWE
 • RYTMIKA
 • ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ MOWY
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 • RELIGIA
 • TEATRZYK DLA DZIECI

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • TANIEC TOWARZYSKI (Szkoła Tańca "AS")
 • JUDO
 • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE -LEPIENIE Z GLINY
 • ROBOTYKA
 • ATRAKCYJNE WYCIECZKI
 • WARSZTATY PRZYRODNICZE