smerfy@przedszkolesmerfy.com.pl

Krótko o naszym przedszkolu

pic_typorgaphyNasze Przedszkole „Smerfy” działa od 2004 r., zapewniając dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Swoją bogatą ofertę edukacyjną dopasowujemy do indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, pozwalając mu poszerzać swoje umiejętności i zdolności. Wychowawcy dbają o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozując jego uzdolnienia, a następnie rozwijając je podczas zajęć.

Wszystkie zajęcia dla przedszkolaków uwzględniają ich potrzeby, dzięki czemu nie są nudne i bawiąc - uczą. Przedszkola wyposażone są w pomoce i sprzęt umożliwiający wszechstronny rozwój dzieci. Nasze małe SMERFY uczą się poznawać i rozumieć otaczający nas świat i jego kulturę. Nasi Wychowankowie mają świadomość o swojej przynależności do świata przyrody, rozumieją potrzebę dbania o własne zdrowie i zdrowie innych, potrafią dokonywać właściwych wyborów, zgodnych z normami moralnymi

pic_double_sidebar_1Przedszkole ma bogatą ofertę warsztatów i zajęć : zajęcia rytmiczne, nauka języka angielskiego, lekcje tańca towarzyskiego, judo, zajęcia fakultatywne dla dzieci uzdolnionych, atrakcyjne wycieczki poza miasto, przedstawienia teatralne w przedszkolu. Podczas zajęć najmłodsi uczą się poznawać i rozumieć otaczający je świat i kulturę. Wykwalifikowana kadra pedagogiczną oraz zespół specjalistów – psycholog, logopeda, nauczyciel rytmiki i gimnastyki korekcyjnej - dbają, żeby każdy dzień w przedszkolu był dla maluchów niezapomnianą przygodą.


Najmłodsze dzieci w wieku od 1 do 3 lat zapraszamy do Klubów Malucha „Smerfy”. Nasze kluby oferują obszerny zakres usług, które pomogą w rozwoju sprawności każdego malucha. W stworzonej przez opiekunów domowej atmosfery, dzieci spędzając czas radośnie i czują się bezpiecznie. Poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach pociechy będą rozwijać swoje umiejętności a w kontaktach z rówieśnikami nauczą się współpracy i nawiążą pierwsze przyjaźni.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 – 17.30.

Budynek i ogród jest nowocześnie wyposażony w pomoce i sprzęty umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka. Organizujemy zajęcia rytmiczne, naukę języka angielskiego, lekcje tańca towarzyskiego, zajęcia fakultatywne dla dzieci uzdolnionych, atrakcyjne wycieczki poza miasto, przedstawienia teatralne w przedszkolu. Posiadamy wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz zespół specjalistów – psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

WIZJA PRZEDSZKOLA
MISJA PRZEDSZKOLA
CELE PRZEDSZKOLA
WYCHOWANEK NASZEGO PRZEDSZKOLA
RODZIC