smerfy@przedszkolesmerfy.com.pl

Program edukacyjny

Przedszkole "Smerfy" realizuje program edukacji zatwierdzony przez MEN, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. i rozszerzony o własny program autorski oraz cały szereg zajęć dodatkowych tj.:

  • rytmika z elementami tańca, balet,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcyjnymi,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia muzyczne,
  • język angielski,
  • zajęcia teatralne,
  • religia,
  • opieka logopedyczno-psychologiczna