smerfy@przedszkolesmerfy.com.pl

Publiczne Przedszkole

Publiczne Przedszkole Smerfy ul. Bunscha 20 Kraków czynne jest w godz.6.30 do 17.30.

Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00.
Odpłatność rodziców za przedszkole w czasie przekraczającym 5 godz. dziennie obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają Rodzice/prawni opiekunowie, dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł.
( obejmuje posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek).

Zapraszamy, dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do przedszkola można odebrać w kancelarii przedszkola.