smerfy@przedszkolesmerfy.com.pl
Przedszkole i punkty przedszkolne Smerfy
Dzieci w naszym przedszkolu uczą się poznawać i rozumieć otaczający nas świat i jego kulturę, aktywnie uczestniczą w życiu rodziny i społeczności.
Klub Malucha
Najmłodsze dzieci w wieku od 1 do 3 lat zapraszamy do Klubów Malucha. Oferujemy obszerny zakres usług, które pomogą w rozwoju sprawności każdego malucha.

Kilka słów o naszym przedszkolu

Nasze Przedszkole „Smerfy” działa od 2004 r., zapewniając dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Swoją bogatą ofertę edukacyjną dopasowujemy do indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, pozwalając mu poszerzać swoje umiejętności i zdolności. Wychowawcy dbają o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozując jego uzdolnienia, a następnie rozwijając je podczas zajęć.

Nasza strona na Facebook'u

Więcej
kid_playing
DOŁĄCZ DO NAS

Zapisy do przedszkola i klubu malucha prowadzone są drogą mailową oraz w kancelarii przedszkola oraz w klubie malucha Smerfy.

DOFINANSOWANIE NA ROK 2022 W KLUBIE MALUCHA SMERFY:

portfolio_6

W roku 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.

portfolio_6

DOFINANSOWANIE PROGRAMU MALUCH:

Klub Malucha Smerfy objęty jest dofinansowaniem dla rodziców w ramach Programu Maluch +

portfolio_6

YOPE

Firma YOPE obdarowała nasze wszystkie Smerfy wyprawką. Yope to marka kosmetyków i środków czystości, która dba o Ciebie i Twój dom. Produkty codziennego użytku są niebanalne, pachnące, przyjazne dla ludzi i środowiska.

portfolio_6

Kuratorium Oświaty w Krakowie


Aktualności